Merknader til personvern i henhold til personvernreglene

Her får du all informasjon om innsamling og behandling av dine personlige data:
Initiates file downloadPersonverninformasjon i henhold til artikkel 13 pkt. 3 GDPR

PERSONVERNSERKLÆRING FOR SEMA NETTSIDE

1. Kort om personvern

Generell veiledning

Følgende veiledning gir et enkelt overblikk over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt. Personopplysninger er opplysninger som kan identifisere deg personlig. Omfattende informasjon om temaet personvern fins i Personvernerklæringen i dette dokumentet.

Dataregistrering på nettstedet vårt

Hvem er ansvarlig for dataregistreringen på dette nettstedet?

Databehandlingen på dette nettstedet skjer via nettsideoperatøren. Dennes kontaktinformasjon fins på nettsidens juridiske merknad.

Hvordan registrerer vi opplysninger om deg?

Opplysningene innhentes først og fremst ved at du oppgir dem. Dette kan være opplysninger du har angitt i et kontaktskjema.

Andre data registreres automatisk av IT-systemene ved besøk på nettsiden. Dette gjelder framfor alt tekniske data (f.eks. nettlesere, operativsystemer eller klokkeslett for nedlasting av siden). Slike data registreres automatisk så snart du går inn på nettstedet vårt.

Hva brukes opplysningene dine til?

En del av opplysningene innhentes for at nettsidene skal vises feilfritt. Andre opplysninger kan anvendes til å analysere brukervanen dine.

Hvilke rettigheter har du overfor personopplysningene dine?

Du har til enhver tid rett til gratis informasjon om opprinnelse, mottakere og formålet for dine lagrede personopplysninger. Du har også rett til å forlange at opplysningene korrigeres, sperres eller slettes. Henvend deg til adressen oppgitt i den juridiske merknaden for spørsmål om dette og andre personvernspørsmål. Du har også rett til å klage til den relevante tilsynsmyndigheten.

Analyseverktøy og verktøy fra tredjeparter

Besøk på nettsidene våre kan gi en statistisk analyse av nettsurfingen din. Det skjer framfor alt med cookies og såkalte analyseprogrammer. Analysen av nettaktiviteten din skjer som regel anonymt; aktiviteten kan ikke knyttes til deg. Du kan nekte denne analysen eller hindre den ved å la være å bruke bestemte verktøy. Detaljert informasjon om dette fins i følgende personvernerklæring.

Du kan nekte å tillate denne analysen. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om mulighetene for å nekte.

2. Generell veiledning og informasjonsplikt

Personvern

Nettstedsoperatøren tar personvern svært alvorlig. Vi behandler personopplysningene dine fortrolig og i henhold til personvernlovgivningen samt denne personvernerklæringen.

Ulike personopplysninger innhentes når du bruker dette nettstedet. Personopplysninger er opplysninger som kan identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi innhenter og hvorfor de brukes. Den forklarer også formålet med innhentingen og bruken.

Vi henviser til at dataoverføring på Internett (f.eks. via e-post-kommunikasjon) kan ha hull i sikkerhetssystemene. Personvern uten sikkerhetshull er ikke mulig.

Ansvarlig organisasjon

Ansvarlig organisasjon for databehandling på dette nettstedet er:

SEMA GmbH 
Computer Software und Hardware-Vertrieb
Salzstraße 25
87499 Wildpoldsried (Tyskland)

Telefon: +49 8304 - 939 0
E-post:  info@sema-soft.de

Ansvarlig organisasjon er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre tar avgjørelser om formålet og midlene for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser o.l.).

Tilbaketrekking av samtykke til databehandling

Mange databehandingsprosesser er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan trekke tilbake et samtykke som alt er gitt. Det holder med en uformell henvendelse per e-post til oss. Lovligheten til databehandlingen fram til tilbakekallingen berøres ikke.

Klagerett til ansvarlig tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage til ansvarlig tilsynsmyndighet i tilfelle brudd på personvernlovgivningen. Ansvarlig tilsynsmyndighet for personvern i Norge er Datatilsynet. Det kan nås på følgende lenke: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rett til dataoverføring

Data som vi bearbeider automatisk på grunnlag av din tillatelse eller for å oppfylle en kontrakt, har du rett til å få utlevert i et vanlig, maskinlesbart format. Ønsker du å overføre dataene direkte til en annen ansvarlig person, skjer dette så langt teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne siden bruker en SSL- eller en TLS- kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av fortrolig innhold, som for eksempel bestillinger eller forespørsler. En kryptert forbindelse kjennetegnes av at nettleserens adresselinje skifter fra «http://» til «https://» og av nøkkelsymbolet i nettleserlinjen.

Dataene som du formidler til oss, kan ikke leses av tredjeparter når SSL- eller TLS-kryptering er aktivert.

Avsløring, sperring, sletting

Gjeldende juridiske bestemmelser gir deg til enhver tid rett til gratis oversikt over dine lagrede personopplysninger, opplysningenes opprinnelse og mottakere, formål for databehandlingen og evt. rett til å korrigere, sperre eller slette disse dataene. Henvend deg til adressen oppgitt i den juridiske merknaden for spørsmål om dette og andre personvernspørsmål.

Avvisning av reklame-e-post

Iht. plikten til juridisk merknad nektes hermed bruk av offentliggjorte kontaktopplysninger for å sende uoppfordret reklame og informasjonsmateriell. Nettsideoperatøren forbeholder seg rett til å gå til rettslige skritt i tilfelle uoppfordret reklame, f.eks. via søppel-e-post.

3. Personvernansvarlig

Juridisk utsett personvernansvarlig

Vi har en personvernansvarlig bedrift for foretaket vårt.

IDKOM Networks GmbH
Thomas Hug
Dieselstrasse 1
87437 Kempten (Tyskland)

Telefon: +49 831 - 59090 400
E-post: datenschutz@idkom.de

4. Dataregistrering på nettstedet vårt

Cookies

Nettsidene bruker av og til såkalte cookies. Cookies skader ikke datamaskinen og inneholder ikke virus. Cookies gjør tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivt og tryggere. Cookies er små tekstfiler som legges på datamaskinen og lagres av nettleseren.

De fleste cookies vi bruker, er såkalte «session-cookies». De slettes automatisk når du har gått ut av nettstedet. Andre cookies forblir lagret på datamaskinen din til du sletter dem. Med cookies kan vi gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.

Nettleseren kan stilles inn slik at du informeres om lagring av cookies og kun tillater cookies i enkelttilfeller, at cookies kun godtas i bestemte tilfeller eller generelt slettes eller aktivering av automatisk sletting av cookies når nettleseren lukkes. Dette nettstedets funksjon kan begrenses ved deaktivering av cookies.

Cookies som er påkrevd for elektronisk kommunikasjon eller for å klargjøre bestemte funksjoner du ønsker (f.eks.handlekurvfunksjon), lagres på grunnlag av art. 6, avsn. 1 lit. f i EUs personvernforordning. Nettsideoperatøren har et berettiget interesse av å lagre cookies for å oppnå teknisk feilfrie og optimaliserte tjenester. Evt. andre cookies som lagres (f.eks. cookies for å analysere surfevanene dine), behandles disse i denne personvernerklæringen.

Serverloggfiler

Nettsideleverandøren innhenter og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler som formidler nettleseren din direkte til oss. Dette er:

  • Nettlesertype og -versjon
  • anvendt operativsystem
  • Referrer URL
  • Vertsnavn til datamaskin som går inn
  • Serverforespørselens klokkeslett
  • IP-adresse

Disse dataene kombineres ikke med andre datakilder.

Grunnlaget for databehandlingen er art. 6, avsn. 1 lit. F i Personvernforordningen som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller andre prekontraktuelle tiltak.

Kontaktskjema

Når du sender forespørsler til oss via kontaktskjema, lagres opplysningene i kontaktskjemaet, inkl. kontaktopplysningene du har angitt, for å bearbeide forespørselen og for tilleggsspørsmål. Disse dataene gis ikke videre uten din tillatelse.

Opplysningene i kontaktskjemaet behandles derfor kun etter din tillatelse (art. 6, avsn. 1 lit. a i Personvernforordningen). Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Det holder med en uformell henvendelse per e-post til oss. Databehandlingen fram til tilbakekallingen er like fullt lovlig.

Vi lagrer opplysningene du har angitt i kontaktskjemaet til du ber oss slette dem, kaller tilbake lagringssamtykket eller når datalagringen ikke lenger har noe formål (f.eks. at behandlingen av forespørselen din avsluttes). Gjeldende juridiske bestemmelser - spesielt lagringsfrister- berøres ikke.

5. Analyseverktøy og reklame

Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjonene til nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandør er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics bruker såkalte «cookies». Det er tekstfiler som lagres på datamaskinen og muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. Informasjonen cookien får fram om din bruk av nettstedet, blir som regel overført og lagret på en Google-server i USA.

Lagringen av Google Analytics-cookes lagres iht. art 6, avsn. 1 lit. f i Personvernforordningen. Nettsideoperatøren har en berettiget interesse av å analysere brukervanene for å optimalisere nettilbud og reklame.

IP-anonymisering

Vi har aktivert funksjonen IP-anonymisering på dette nettstedet. Dermed forkorter Google IP-adressen din i EU- og EØS-medlemsland før den sendes til USA. Kun unntaksvis sender Google en hel IP-adresse til en server i USA. På oppdrag fra nettsideopperatøren bruker Google denne informasjonen til å analysere bruk av nettstedet for å lage rapporter om nettsideaktiviteten og levere tjenester til nettsideoperatøren vedrørende nettside- og Internettbruk. Din IP-adresse hentet fra nettleseren av Google Analytics sammenstilles ikke med andre data fra Google.

Nettleser-plugin

Lagring av cookies kan hindres ved å stille inn nettleser-programvaren, men da vil du evt. ikke kunne bruke alle nettstedets funksjoner fullt ut. I tillegg kan du hindre at Google innhenter og bearbeider data om nettstedet ditt via cookies (inkl. IP-adressen) ved å laste ned og installere nettleser-plugins på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Nekte dataregistrering

Du kan hindre at Google Analytics registrerer personopplysningene ved å klikke på følgende lenke. Det settes en opt-out-cookie som hindrer at personopplysningene dine registreres ved framtidige besøk: Deaktivere Google Analytics.

Ytterligere informasjon om Google Analytics’ behandling av brukerdata fins i Googles personvernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no.

Oppdragsdatabehandling

Vi har inngått en avtale om oppdragsdatabehandling med Google og iverksetter de strenge reglene til de tyske personvernmyndighetene ved bruk av Google Analytics.

Demografiske kjennetegn ved Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjonen «demografiske kjennetegn» fra Google Analytics. Slik kan man utforme rapporter som inneholder informasjon om alder, kjønn og nettsidebrukernes interesser. Disse dataene stammer fra interessebasert reklame fra Google samt besøkerdata fra andre leverandører. Disse dataene kan ikke knyttes til noen bestemt person. Denne funksjonen kan når som helst deaktiveres via annonseinnstillingene i Google-kontoen din eller du kan generelt forby at Google Analytics registrerer personopplysningene dine, som beskrevet i punktet «Nekte dataregistrering».

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Ønsker du å motta nyhetsbrev som tilbys på nettstedet, trenger vi e-postadressen din samt informasjon som beviser at du eier denne adressen og er inneforstått med å motta nyhetsbrevet. Andre opplysninger innhentes ikke, evt. kun på frivillig basis. Disse opplysningene brukes utelukkende til å sende oppfordret informasjon og gir dem ikke til tredjeparter.

Opplysningene i nyhetsbrev-kontaktskjemaet behandles kun på grunnlagt av din tillatelse (art. 6, avsn. 1 lit. a i Personvernforordningen). Du kan når som helst trekke tilbake tillatelsen til datalagring, e-postadresse og det å bruke dem, via lenken «Austragen» (Avslutte abonnement). Databehandlingen som alt er foretatt, er like fullt lovlig.

Opplysningene om nyhetsbrevet, lagres av oss til abonnementet avsluttes. Deretter slettes den. Data vi har lagret for andre formål (f.eks. e-postadresser for medlemsidene) berøres ikke.

7. Plugins og verktøy

YouTube

Nettstedet vårt bruker plugins fra det Google-drevne nettstedet YouTube. Nettsideoperatøren er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Besøker du en av nettsidene våre med YouTube-plugin, opprettes det en forbindelse til YouTube-serverne. Da sendes nettstedene du har besøkt, til YouTube-serveren.

Logger du inn på YouTube-kontoen din, kan YouTube knytte surfevanene dine direkte til din personlige profil. Dette kan hindres ved å logge seg ut av YouTube-kontoen.

YouTube brukes for å få en tiltalende framstilling av nett-tilbudene våre. Dette er en berettiget interesse iht. art. 6, avsn. 1 lit. f i Personvernforordningen.

Ytterligere informasjon om behandling av brukerdata fins i YouTubes personvernerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no.

Google-web fonts

For å vise skrifttyper enhetlig bruker denne siden såkalte web fonts fra Google. Når en side lastes ned laster nettleseren din de nødvendige web fonts i nettlesercachen for å vise tekster og skrifttyper på riktig måte.

Da må nettleseren være tilkoblet Googles servere. Slik vet Google at nettsidene våre har blitt lastet ned på IP-adressen din. Google-web fonts brukes for å gjøre nettilbudene våre så enhetlige og tiltalende som mulig. Dette er en berettiget interesse iht. art. 6, avsn. 1 lit. f i Personvernforordningen.

En standardskrifttype fra datamaskinen brukes vis nettleseren ikke støtter web fonts.

Mer informasjon om Google-web fonts fins på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernerklæring: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Denne siden bruker karttjenesten Google Maps via en API. Leverandør er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For å bruke funksjonene i Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen lagres vanligvis på en Google-server i USA. Leverandøren av dette nettstedet har ingen innflytelse på dataoverføringen.

Google Maps brukes for å gi nettilbudene våre en tiltalende utforming og for at stedene vi angir på nettstedet, skal være lette å finne. Dette er en berettiget interesse iht. art. 6, avsn. 1 lit. f i Personvernforordningen.

Ytterligere informasjon om behandling av brukerdata fins i Googles personvernerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no/.